william-iven-5895-unsplash.jpg

Mange systemer udfordrer overblikket

Bruger din virksomhed mange forskellige IT-systemer til specifikke formål?

Det kan være ét system til at styre økonomien, ét til at holde styr på kunderelationer, ét til intern opgavestyring, en webshop/medlemsportal eller et mailsystem til at organisere personlige korrespondance og aftaler.

De mange systemer resulterer i indsamling af store mængder data, som ikke nødvendigvis giver større overblik. Tværtimod kan de mange systemer komplicere arbejdsgangene. Henvender en kunde sig eksempelvis om en ordre, kan det betyde, at I skal ind i flere systemer for at kunne svare på kundens spørgsmål.

Integrationer bygger bro og sparer tid

Ideen bag en integration er at bygge bro mellem dine systemer og muliggøre, at de enkelte systemer kan “tale sammen”.

Det kunne for eksempel være, at du gerne vil integrere dit kundekartotek med dit økonomistyringssystem sådan, at du i kartoteket kan se, hvilke fakturaer du har sendt ud til de enkelte kunder. Det kan også være, at du ønsker at sammenkoble flere systemer. Ændres for eksempel kundens adresse, ændres den automatisk i alle andre integrerede systemer.

Med den rette integration kan du spare tid og reducere de manuelle arbejdsprocesser. Samtidig sikrer du, at informationerne er identiske på tværs af systemerne.

Eksempler på integrationer:

  • Økonomisystem integreres med webshop
  • Bookingsystem integreres med økonomisystem
  • Smartphone-app integreres med CRM-system
  • Projektstyringsværktøj integreres med økonomisystem
  • Ticketsystem eller tidsregistrering udveksler data med projektstyring
  • ..og der er mange flere muligheder
Jeg bruger en integration mellem e-conomic og ProTravel, og det er dejligt nemt at bruge. Man opretter en faktura i ProTravel, som med det samme linker til e-conomic, hvorfra jeg så let og enkelt sender fakturaen ud til kunden. 

- Bo Hansen, Mondo Travel ApS 2019

Integrationer samler flere funktioner ét sted

Vi har hjulpet flere virksomheder med at tænke ud af boksen, når det gælder deres integrationer og funktionaliteter.
Da foreningen FSFI havde brug for en opdateret hjemmeside, valgte de i samme ombæring at udbygge siden med en medlemsportal med webshop og et forum. Derudover ønskede foreningen at koble hjemmesiden til et bogføringssystem og et mailsystem, så kommunikationen med medlemmerne kan forløbe let. Daværende formand for FSFI, André Bjørn Nielsen, fremhæver tidsbesparelsen som den største fordel:

Nu kan medlemmerne let lige opdatere deres egne oplysninger, købe beviser i webshoppen osv. Det betyder, at bestyrelsen har mere tid til at fokusere på foreningen. Vi har simpelthen fået frigivet noget tid.

- André Bjørn Nielsen, formand for FSFI i 2015.

Gennemtænkte løsninger, hvor sikkerheden er i top

Vi kan udføre integrationer mellem de fleste IT-systemer, da vi i forvejen kender mange systemer, og hurtigt er i stand til at sætte os ind i nye.

Udover at levere en gennemtænkt integration går vi op i, at sikkerheden er i top. Det gælder ikke kun den tekniske platform, men omfatter også brugen af systemerne. Systemet skal for eksempel overholde de gængse lovgivninger og forordninger om behandling af persondata. Eksempelvis laves det, så brugere kun kan se de data, de har fået adgang til. 

Sådan arbejder vi
-
Få indblik i et typisk projektforløb

Gratis første møde
Workshop
Udvikling
Undervisning
Support