Vi lever for og af tilfredse kunder

Trophy

Det er ikke uden stolthed, at vi kan vise vores referenceliste frem, idet vi som "forretningsnørder" er drevet af at se vores kunder forretning trives - og være en aktiv del af denne trivsel.

Med de udvalgte cases på referencelisten ønsker vi - udover de rosende ord fra vores kunder - at fremvise en bredde i de opgaver vi løser.

Kundespecifik software er en meget abstrakt størrelse at beskrive og mange ville nok forfalde til at sige, at "det kun er fantasien, der sætter grænsen".

I praksis oplever vi dog, at det er mere jordnære størrelser som økonomi og organisationen, der sætter begrænsningen. Med ProCore ved roret er det ikke teknikken, der sætter begrænsningerne, da vi behersker den til fulde, hvilket giver os overskud til aktiv at involvere os i de forretningsmæssige aspekter, der er en forudsætning for et succesfuldt forløb.

 

 

Webapplikation til mødebooking

IF Odense Forsikringscenter A/S ønskede et redskab til at håndtere arbejdsprocessen med outbound salg over telefonen. Løsningen indeholder et avanceret spørgeskema til målgruppeidentifikation og booking af møder, hvor disse oprettes automatisk i assurandørernes kalendere.

Kundens udtalelse

"If Forsikringscenter Odense A/S er utrolig godt tilfreds med den løsning, der er fundet til vort behov. Vi oplever i øvrigt stort engagement i forbindelse med optimering af det valgte system. En ting, vi lægger ekstra stor vægt på, er, at tidsfrister overholdes og forventningsafstemning udføres med stor professionalisme."

Jesper Blicher, adm. direktør

læs mere
 

Intelligent lysstyring

Til brug ved opsætning af Consons nye intelligente lysstyring er der udviklet en desktop applikation, hvor det er muligt via drag'n'drop at modellere sine el-installation på indscannede plantegninger. Applikationen forbinder en bred vifte af betjeningsmuligheder såsom B&O produkter, fjernbetjeninger og diverse mobile enheder.

Kundens udtalelse

"Morten Kragh Jensen fra ProCore ApS har igennem flere år udviklet software for Conson Elektronik A/S. For Mortens vedkommende har han brugt ca. 5.000 timer på en software, som vi kalder ”Contool”, der er et unikt stykke værktøj for el-branchen. Morten er meget behagelig at kommunikere med og har arbejdet seriøst med opgaven."

Harald Andresen, adm. direktør

læs mere
 

Digitalisering af arbejdsgange

NME Ejendomsadministration ønskede at rationalisere deres arbejdsgange i forbindelse med ansøgere til lejemål, kommunikation med nuværende lejere og præsentation af ejendomme og lejemål.

Løsningen blev et Umbraco site med et omfattende extranet og intranet.

Kundens udtalelse

ProCore har udviklet en driftsikker løsning skræddersyet til vores behov. Løsningen indeholder værktøjer, der har øget vores lejerservice samt effektiviseret interne forretningsgange. Gennem forløbet har ProCore leveret kompetent rådgivning i udviklingen af sitets funktioner og brugen af Umbraco. Alle deadlines er blevet overholdt, og vi oplever til stadighed stor parathed ved support spørgsmål

Jesper Krath, Forretningsfører

læs mere
 

4 hjemmesider, ét design

Calvex ønskede at styrke profileringen af deres produkter, hvilket resulterede i vifte af hjemmesider - én for hvert hovedområde. Men naturligvis med en rød tråd i det grafiske design.

Kundens udtalelse

"Samarbejdet med ProCore er og har været meget givende. Vi har fået al den bistand, vi har kunnet ønsket os. Specielt de meget lærerige uddannelsesbesøg på firmaets adresse i Aarhus. Vi har oplevet en villighed til at følge vores ide helt til dørs. Vi kan kun anbefale ProCore!"

Ryan Zinglersen

læs mere
 

Søgemaskineoptimeret hjemmeside

Rejsebureauet Granada Kulturrejser ønskede at styrke sin offentlige profil med en ny hjemmeside, hvor der blev lagt fokus på ensartet præsentation, nem og søgemaskinevenlig navigation.

I samme ombæring fik deres brug af IT et serviceeftersyn for at optimere arbejdsprocessen.

Kundens udtalelse

"Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med ProCore. Forløbet har været styret professionelt og resultatet lever helt op til vores forventninger. Tilmed har kommunikationen undervejs været præget af en velgørende ro og tålmodighed."

Pia Köllner og
Henrik Kidmose, indehavere

læs mere
 

Business Intelligence

Shoptimizer havde behov for udvikling af et business intelligence system, hvor ProCore har leveret ekstern konsulentbistand som lead programmør.

Vi kan desværre ikke levere yderligere detaljer (udover kundens udtalelse), da projektet er fortroligt.

Kundens udtalelse

"Vi er glade for samarbejdet med ProCore, hvor vi generelt oplever grundighed i alle processer fra prisestimater til levering. Det er således vores indtryk, at ProCore hurtigt har fundet hjørnestenene i vores unikke branche og skabt sig den fornødne indsigt i, hvordan deres leverancer kan understøtte vores fagområde. ProCore er en god sparringspartner med både høj faglig integritet og kompetence inden for de teknologier, de beskæftiger sig med, hvilket for vores vedkommende har givet sig udslag i en stærk business intelligence løsning."

Christoffer Borup, Partner/Marketing Director

 

Desktop og webapplikationer

ProCore har været underleverandør til Hinnerup Net A/S af flere omgange både på desktop og web applikationer.

Vi kan desværre ikke levere yderligere detaljer (udover kundens udtalelse), da projekterne er underlagt fortrolighedsaftale.

Kundens udtalelse

"Vi har oplevet samarbejdet med ProCore som værende meget fleksibelt. Der har været en udpræget grad af villighed til at justere indsatsen i projektforløbet efter vores behov og ønsker. Vi har været meget tilfredse med, at ProCore har kunnet levere ressourcer både onsite og i eget regi."

Michael Schøler og Tobias Hinnerup, indehavere

 

CRM system

Euromedicin ønskede et samlet værktøj til styring af kunderelationer. Ved at vælge en agil udviklingsmodel, hvor løsningen fra et meget tidligt stadium har været i drift og derefter løbende blevet udviklet, er løsningen blevet særdeles velintegreret i virksomhedens organisation.

Vi kan desværre ikke levere yderligere detaljer (udover kundens udtalelse), da projektet er fortroligt.

Kundens udtalelse

"I udviklingsopgaver viser ProCore stort overblik og teknisk knowhow. De bidrager både med input samt forslag til forbedringer af allerede udtænkte funktioner - og har en sund indstilling til at alt kan lade sig gøre. Deadlines har aldrig afskrækket ProCore, og de har nået dem alle i forhold til vores ønsker."

Thomas Bøge, Managing Director